BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 07/2020

Xpander 2020

NEW XPANDER

Chi tiết sản phẩm

Dự tính chi phí

Đăng Ký Lái Thử

Hệ Thống Nhà Phân Phối

Phiên bản

Giá bán lẻ

Ưu đãi đặc biệt tháng 07

Attrage MT

375.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Attrage CVT

460.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Xpander 2020

NEW XPANDER

Chi tiết sản phẩm

Dự tính chi phí

Đăng Ký Lái Thử

Hệ Thống Nhà Phân Phối

Phiên bản

Giá bán lẻ

Ưu đãi đặc biệt tháng 07

Attrage MT

375.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Attrage CVT

460.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Xpander 2020

NEW XPANDER

Chi tiết sản phẩm

Dự tính chi phí

Đăng Ký Lái Thử

Hệ Thống Nhà Phân Phối

Phiên bản

Giá bán lẻ

Ưu đãi đặc biệt tháng 07

Attrage MT

375.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Attrage CVT

460.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Xpander 2020

NEW XPANDER

Chi tiết sản phẩm

Dự tính chi phí

Đăng Ký Lái Thử

Hệ Thống Nhà Phân Phối

Phiên bản

Giá bán lẻ

Ưu đãi đặc biệt tháng 07

Attrage MT

375.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Attrage CVT

460.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Xpander 2020

NEW XPANDER

Chi tiết sản phẩm

Dự tính chi phí

Đăng Ký Lái Thử

Hệ Thống Nhà Phân Phối

Phiên bản

Giá bán lẻ

Ưu đãi đặc biệt tháng 07

Attrage MT

375.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Attrage CVT

460.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Xpander 2020

NEW XPANDER

Chi tiết sản phẩm

Dự tính chi phí

Đăng Ký Lái Thử

Hệ Thống Nhà Phân Phối

Phiên bản

Giá bán lẻ

Ưu đãi đặc biệt tháng 07

Attrage MT

375.000.000

Gói bảo hiểm vật chất

Attrage CVT

460.000.000

Gói bảo hiểm vật chất